Centrul de Limbi Straine
al Statului Major al Fortelor Terestre
HomePrograme › Evaluare English version English version

TIPURI DE EVALUARE


  • Evaluarea initiala
  • Determina nivelul de cunostinte la admiterea la cursurile de limbi straine din cadrul centrului nostru. Aceasta se efectueaza de catre personalul didactic de specialitate, respectand precizarile Directiei management resurse umane.

  • Evaluarea finala
  • Are loc la absolvirea cursurilor pentru determinarea nivelului de indeplinire a obiectivelor stabilite. Evaluarea se efectueaza de catre personalul didactic de specialitate cu teste standard conform precizarilor Directiei management resurse umane.

  • Evaluarea periodica
  • Se realizeaza la finalizarea studiului unei unitati tematice sau unitati de invatare in vederea testarii unei competente sau a unui cumul de cunostinte asimilate pana in acel moment si se realizeaza de catre personalul didactic de specialitate de la clasa. In cazul in care se constata neindeplinirea cerintelor de admitere a trei teste consecutive de acest gen, cursantul poate fi eliminat de la curs.

INCHEIREA SITUATIEI

  • Incheierea situatiei scolare
  • Se materializeaza prin inscrierea in foaia matricola a tuturor rezultatelor pe care cursantii le obtin ca urmare a parcurgerii unitatilor de invatare pe intreaga durata de desfasurare a cursului si a performantelor obtinute ca urmare a sustinerii tuturor testelor si a lucrarii de curs (unde este cazul).